6 червня 2024 р

Як подати клопотання про наказ про спадщину в Ізраїлі 2024 - ізраїльський юрист

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

Крок 1: Розуміння ізраїльського спадкового права

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • Спадкування за заповітом: Це відбувається, коли померлий залишив дійсний заповіт. У заповіті вказано, як майно має бути розподілено між бенефіціарами.
 • Спадкування за заповітом: Якщо заповіту немає, спадкове майно розподіляється згідно з правилами, встановленими Законом про спадщину.
 • Черговість спадкоємців: Закон визначає ієрархію спадкоємців, починаючи з подружжя та дітей, за якими йдуть батьки, брати і сестри та більш далекі родичі.
 • Наказ про спадкування: юридичний документ, виданий судом, який визначає спадкоємців та їхні частки спадщини у випадках спадкування за заповітом.

Розуміння цих основних понять має важливе значення перед тим, як розпочати процес спадщини, оскільки вони впливають на документацію та необхідні кроки.

Крок 2: Підготовка необхідної документації

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: Ця форма використовується, якщо померлий залишив заповіт. Він ініціює процес спадщини та містить відомості про померлого, заповіт і спадкоємців.
 2. Заява про видачу наказу про спадщину In Israel: використовується, коли немає заповіту, ця форма починає процес розподілу майна померлого відповідно до законів Ізраїлю про спадкування без заповіту.
 3. Апостильоване свідоцтво про смерть In Israel: Цей офіційний документ засвідчує смерть фізичної особи, майно якої вирішується. Для використання в Ізраїлі його потрібно апостилювати, що передбачає додаткову сертифікацію для підтвердження його автентичності для міжнародного використання.
 4. Юридичний висновок з іноземного права In Israel: Якщо померлий був іноземним резидентом, цей документ уточнює, чи застосовується до спадщини іноземне право чи законодавство Ізраїлю.
 5. Клопотання виконавця про спадщину In Israel: Якщо в заповіті зазначено виконавця, ця форма подається до суду для офіційного визнання повноважень виконавця на управління спадковим майном.
 6. Повідомлення спадкоємців In Israel: Після подання заяви про спадщину виконавець повинен повідомити всіх спадкоємців про процес та їхні права.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

Крок 3: Подання петиції with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. Подання заявки In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. Супровідна документація In Israel: Разом із заявою ви повинні надати всі необхідні супровідні документи, такі як апостильоване свідоцтво про смерть, заповіт (якщо є) та будь-які інші необхідні юридичні висновки чи свідчення під присягою.
 3. Оплата зборів In Israel: Існують адміністративні збори, пов’язані з поданням наказу про спадщину чи спадщину. Ці збори мають бути сплачені під час подання.
 4. Початковий огляд: після подання Реєстратор відділу спадкових справ проводить первинну перевірку, щоб переконатися, що всі документи повні та правильно оформлені. Якщо будь-яка інформація відсутня або неправильна, додаток може бути відкладено або повернено для виправлення.

Цей етап є ключовим, оскільки закладає основу для всього процесу спадкування. Переконайтеся, що всі документи точно заповнені та подані, щоб уникнути затримок і ускладнень пізніше.

Крок 4: сповіщення та перевірка

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. Повідомлення спадкоємців: виконавець або тимчасовий розпорядник майна повинен повідомити всіх відомих спадкоємців про спадкове провадження. У цьому сповіщенні містяться відомості про петицію, їхні права та терміни подання будь-яких заперечень.
 2. Публічне повідомлення: У деяких випадках також може знадобитися публічне повідомлення. Це передбачає публікацію повідомлення в місцевій газеті або на іншому публічному форумі для інформування будь-яких невідомих або віддалених спадкоємців.
 3. Перевірка заповіту: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. Відповіді та заперечення: Спадкоємці та зацікавлені особи мають право відповісти на повідомлення. Вони можуть прийняти умови, висунути заперечення або подати позови, якщо вважають заповіт недійсним або порядок спадкування неправильний.

Цей крок гарантує, що всі сторони обізнані про провадження та мають можливість брати участь у судовому процесі.

Крок 5: Призначення виконавця або адміністратора

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. Роль виконавця: Виконавець, зазначений у заповіті, юридично уповноважений управляти майном і розподіляти його відповідно до побажань померлого. Вони відповідають за виплату боргів, управління активами та розподіл спадщини бенефіціарам.
 2. Роль адміністратора: Якщо виконавця немає, суд призначає розпорядника. Ця особа виконує ті ж обов'язки, що й виконавець, але обирається судом. До обов’язків адміністратора входить збір активів, сплата боргів і забезпечення справедливого розподілу відповідно до законів про спадкування без заповіту.
 3. Тимчасовий керуючий майном: Іноді призначається тимчасовий розпорядник майна для вирішення невідкладних справ до призначення постійного виконавця або розпорядника. Ця роль має вирішальне значення для управління негайними потребами нерухомості та запобігання будь-яким потенційним збиткам або збиткам.

Призначення виконавця або адміністратора є ключовим моментом у процесі спадщини, оскільки ця особа контролюватиме все управління майном.

Крок 6: Управління маєтком

Управління маєтком включає кілька завдань, щоб забезпечити врахування всіх активів, сплату боргів і розподіл майна, що залишилося, між спадкоємцями. Основні обов'язки включають:

 1. Інвентаризація активів: Виконавець або розпорядник має створити детальний опис майна померлого. Це включає майно, банківські рахунки, інвестиції, особисті речі та будь-які інші цінні речі.
 2. Сплата боргів і податків: маєток несе відповідальність за виплату будь-яких непогашених боргів і податків. Це може включати іпотечні кредити, позики, залишки на кредитних картках і податки на нерухомість. Переконайтеся, що вони виплачуються, щоб запобігти юридичним ускладненням.
 3. Утримання власності: Будь-яка нерухомість або інше значне майно має зберігатися протягом усього процесу спадщини. Це може включати оплату ремонту, страхування та інші витрати, необхідні для збереження вартості нерухомості.
 4. Фінансовий менеджмент: Виконавець або розпорядник відповідає за управління фінансами майна. Це включає збір доходів, оплату рахунків і забезпечення належного обліку всіх фінансових операцій.

Цей крок вимагає прискіпливої уваги до деталей і дотримання вимог законодавства для забезпечення ефективного та справедливого управління майном.

Крок 7: Завершення розповсюдження

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. Підготовка підсумкового звіту: Виконавець складає вичерпний звіт із описом усіх вжитих дій, включаючи управління активами, виплати боргу та запропонований розподіл решти активів.
 2. Схвалення суду: Остаточний звіт подається до суду для розгляду спадщини. Суд розглядає звіт, щоб переконатися, що всі законні вимоги були дотримані та що майном управляли належним чином.
 3. Розподіл активів: Після схвалення суду виконавчий виконавець розподіляє майно спадкоємцям відповідно до заповіту або, за відсутності заповіту, відповідно до законів про спадкування без заповіту.
 4. Вирішення суперечок: будь-які суперечки між спадкоємцями щодо розподілу повинні бути вирішені до остаточного розподілу. Це може включати посередництво або додаткові судові слухання.

Завершення розподілу є вирішальним кроком, який гарантує, що майно буде врегульовано, і всі бенефіціари отримають належні їм частки.

Крок 8: Закриття маєтку

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. Подання клопотання про закриття майна: Виконавець подає цю петицію до суду спадщини з вимогою закрити спадок.
 2. Судовий розгляд та затвердження: Суд розглядає клопотання та остаточний звіт, щоб переконатися, що все виконано відповідно до закону. У разі задоволення, суд задовольняє клопотання.
 3. Звільнення Виконавця: після закриття майна виконавець офіційно звільняється від своїх обов’язків, що означає закінчення його юридичних обов’язків.
 4. Остаточний розподіл: Будь-яке майно, що залишилося, розподіляється між спадкоємцями, а рахунки спадщини розраховуються.

Закриття спадщини є останнім кроком у спадковому процесі, що означає завершення юридичного управління та повну передачу активів померлого їхнім спадкоємцям.

Важливі поняття та відомства в Ізраїлі, пов’язані з заповітом Orders

Розуміння різних юридичних осіб і концепцій, пов’язаних із процесом спадщини в Ізраїлі, має вирішальне значення. До них належать:

Реєстратор спадкових справ:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

Суд із спадкових справ - Enforcing the Probate Order In Israel:

Суд, який розглядає спори та розглядає клопотання, пов’язані зі спадковими справами. Вони відіграють вирішальну роль у затвердженні остаточного розподілу активів і закритті майна.

Спадкування за заповітом:

Юридичний процес розподілу майна померлої особи за відсутності заповіту. Закон про спадщину 1965 року визначає порядок спадкоємців та їхні частки.

Виконавець та Адміністратор:

Особи, призначені для управління майном. Виконавець вказується в заповіті, а розпорядник призначається судом, якщо виконавець не вказано.

What is a Наказ про спадкування in Israel:

Юридичний документ, який визначає спадкоємців та їхні відповідні частки спадщини у випадках спадкування за заповітом.

Розуміння цих сутностей і понять допомагає більш ефективно керувати процесом спадщини.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

Чим може допомогти Menora Law – ізраїльський юрист

Навігація в процесі спадщини в Ізраїлі може бути складною та довготривалою. Такі юридичні фірми, як Menora Law, надають неоціненну допомогу в мінімізації помилок і прискоренні процесу. Ось як вони можуть допомогти:

 1. Експертне керівництво: Menora Law пропонує експертне керівництво на кожному етапі процесу спадщини, гарантуючи дотримання всіх вимог законодавства.
 2. Підготовка документів: вони допомагають підготувати та подати всі необхідні документи, зменшуючи ризик помилок, які можуть затримати процес.
 3. Юридичне представництво: Menora Law представляє інтереси клієнтів у суді, допомагаючи вирішувати суперечки та забезпечуючи захист інтересів спадкоємців.
 4. Управління нерухомістю: вони надають послуги з управління майном, включаючи інвентаризацію активів, виплату боргу та обслуговування майна.
 5. Ефективна обробка: Використовуючи їхній досвід і зв’язки в рамках юридичної системи, Menora Law може пришвидшити процес спадщини, допомагаючи швидше врегулювати спадок.

Співпраця зі спеціалізованою юридичною фірмою, як-от Menora Law, забезпечує плавніший і ефективніший процес спадщини, забезпечуючи душевний спокій спадкоємцям і виконавцям.

Висновок

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

Ізраїльська юридична фірма «Менора».

Наші ізраїльські адвокати спеціалізуються на ізраїльському праві з 2007 року.
Офіс Monera Israeli Law в Лос-Анджелесі допомагає клієнтам отримати спадщину в Ізраїлі та нерухомість в Ізраїлі, купувати та продавати нерухомість в Ізраїлі, відкривати бізнес в Ізраїлі або інвестувати в стартап в Ізраїлі.
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
Збільшити
Телефонуйте
WhatsApp
Чат
шеврон-вниз-коло
UK
linkedin facebook pinterest youtube rss твіттер інстаграм facebook-пусто rss-blank linkedin-blank pinterest youtube твіттер інстаграм