19 בדצמבר 2022

צו קיום צוואה בישראל - טיפים חשובים לקבלת צו ירושה ישראלי בקלות לתושב חוץ המתגורר בארה"ב או באירופה בשנת 2023


כל מה שכדאי לדעת על צו קיום צוואה בישראל, ודיני הירושה בישראל לשנת 2023

תוכן העניינים:

מהו צו ירושה לפי מדינת ישראל וכיצד ניתן לקבל את צו הירושה הישראלי מרשם הירושה בישראל

במדינת ישראל, כדי לרשת רכוש של מישהו כדין, יש לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה ישראלי מהרשם הישראלי לענייני ירושה. צו ירושה הוא צו משפטי שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה בישראל, שבסמכותו לתת צו ירושה ליורש ישראלי לפי חוק הירושה בישראל.

צו קיום צוואה בישראל
תמונה על ידי טיילור ברנדון

באילו מקרים רשאי הרשם לענייני ירושה בישראל לתת צו ירושה ליורש המתגורר מחוץ למדינת ישראל

על פי חוק הירושה בישראל, ה רשם לענייני ירושה בעל הסמכות הבלעדית לתת צו ירושה ליורש המתגורר מחוץ למדינת ישראל. הצו מפרט את חלקו של היורש בעיזבון העיזבון בישראל והאחוז שיורש זכאי לקבל על פי חוק הירושה בישראל.

צו הירושה במדינת ישראל ניתן בדרך כלל לצורך חלוקת עזבונו של המנוח בישראל בצורה צודקת במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה תקפה. לפיכך, חוק הירושה קובע כי אם המנוח, שהוא המוריש הישראלי, לא הותיר אחריו צוואה, אזי יורשיהם יקבלו את חלקו של המוריש בנכס הירושה בהתאם לקרבתם למוריש המנוח וכפי שנקבע בחוק הירושה הישראלי. .

תנאים לקבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה הישראלי לטובת תושבי חוץ המתגוררים בארצות הברית של אמריקה ואירופה ואינם אזרחים ישראלים

בחלק ממקרי הירושה בישראל קיימת צוואה תקפה לפי חוק הירושה בישראל, אך היא אינה כוללת את כל נכסי המנוח. לפיכך, הרשם של ענייני ירושה בישראל מוציא צו קיום צוואה ביחס לנכסים המצויים בישראל ומוזכרים בצוואה הישראלית לטובת תושב ארצות הברית או מדינות אירופה. באשר לנכסים שאינם רשומים בצוואת המנוח, יינתן צו ירושה ישראלי במסגרת הירושה הישראלית. חוֹק, קביעת חלוקה שקופה של העיזבון בירושה המצוי במדינת ישראל.

לפי חוק הירושה הישראלי, צו ירושה מכיל את הפרטים הבאים

צו ירושה שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה במדינת ישראל אינו מפרט את היקף העיזבון או אילו נכסים כלולים בו. המידע הרשום בצו ירושה ישראלי כולל בדרך כלל פרטים כגון שמות היורשים הישראלים ומהו חלקו של כל יורש בעיזבון המצוי במדינת ישראל.

הגשת בקשה לצו ירושה ישראלי או צו קיום צוואה ישראלי לרשם לענייני ירושה בישראל

כדי לקבל צו קיום צוואה ישראלי במדינת ישראל, יש להגיש בקשה בכתב למשרד ה רשם לענייני ירושה בישראל או בהגשה אלקטרונית דרך אתר האינטרנט של רשם הירושה בשפה העברית.

את הבקשה יש להגיש במשרד הרשם לענייני ירושה שבתחום שיפוטו התגורר המוריש המנוח. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה ישראלי לאחד מבתי הדין הדתיים הקיימים מדינת ישראלדהיינו לפי דתו של הנפטר בישראל, ובלבד שקיים בית דין כזה בישראל.

ניתן להגיש בקשה לצו ירושה ישראלי או צו ירושה ישראלי באופן מקוון בפלטפורמה הממשלתית בישראל, מבלי לנסוע לישראל, דבר שנוח ליורשים שהם תושבי חוץ

בהתאם לחוק הישראלי, ה רשם לענייני ירושה הקימה מערכת מקוונת ממשלתית שבאמצעותה אנשים היורשים רכוש בישראל יכולים להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה באינטרנט מבלי לעזוב את ביתם או מכל מקום בעולם. באמצעות מערכת מקוונת זו, יורשים זרים ישראלים המתגוררים מחוץ למדינת ישראל ואינם יכולים להגיע פיזית לרשם הירושה הישראלי רשאים להגיש את המסמכים ולהגיש בקשה לצו ירושה.

באילו מקרים על פי חוק הירושה הישראלי תושב חוץ המתגורר בארה"ב או באירופה רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה בישראל או צו ירושה בישראל באופן מקוון - 4 התובנות המובילות מחוק הירושה בישראל (1965)

  • ניתן להגיש בקשה לצו ירושה ישראלי אם המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן זוג.
  • המנוח הותיר אחריו ילדים טבעיים או מאומצים על פי חוק הירושה בישראל.
  • במקרה שהמנוח הישראלי הותיר אחריו בן זוג ולא היו להם ילדים, אך הוריו של המנוח שרדו את מותם.
  • אם המנוח לא הותיר אחריו בן זוג, ילדים או הורים, אזי, על פי חוק הירושה, אחיו או אחיותיו של המנוח יורשים את עזבונו של המנוח שהוריש בישראל.

הגשת בקשה פיזית לצו ירושה לרשם הירושה במדינת ישראל

על פי חוקי ישראל, יורש זכאי לקבל צו ירושה. לשם כך יש צורך להכין מסמכים משפטיים הנדרשים לבקשה לצו ירושה ישראלי, לחתום על א תצהיר, וכדי לאמת את החתימה על ידי עורך דין ישראלי או עו"ד ישראלי הפועל בחו"ל המשמש כנוטריון ישראלי, שופט בית משפט או בית דין רבני בישראל, או ראש רשות מקומית בישראל - רשאים עורכי דין ובעלי תפקידים אלה לקחת את להצהיר ולהזהיר את המצהיר להצהיר אמת בעת הגשת בקשה לצו ירושה בישראל.

דיני ירושה בישראל, דיני ירושה בישראל, עורך דין ישראלי בארה"ב
תמונה על ידי לוי מאיר קלנסי

תשלום אגרות בגין קבלת צו ירושה ישראלי או צו קיום צוואה לפי חוק הירושה משנת 1965 במדינת ישראל

על מנת להתחיל בתהליך קבלת צו ירושה ישראלי מהרשם לענייני ירושה בישראל, יש לצרף בקשה פיזית עם שני תלושי תשלום. תשלום אחד נקרא צו הירושה או בקשה לצו קיום צוואה דמי פתיחה. האגרה הנוספת משולמת לרשם לענייני ירושה לכיסוי הוצאות ההוצאה לאור.

מטרת הפרסום להודיע לציבור במדינת ישראל כי הוגש צו ירושה או צו קיום צוואה על ידי יורש בישראל, המאפשר לבעלי עניין בעיזבון העיזבון להגיש התנגדויות במעמדם כבעלי עניין. העיזבון שירש או מתנגדים לבעלי עניין אחרים, ובכך החל הליך של התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. ההתנגדות מועברת לבית המשפט לענייני משפחה בישראל שידון בטענות הצדדים.

מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה המוגש לרשם לענייני ירושה בישראל לצורך מתן צו ירושה ישראלי אוֹ צו קיום צוואה

לבקשה יש לצרף את תעודת הפטירה, אם המוריש נפטר מחוץ לישראל, בצירוף תעודת אפוסטיל של מדינת האמנה שבה נפטר המוריש. בישראל תעודת האפוסטיל ניתנת על ידי משרד החוץ מַחלָקָה.

אם יורשיו של המוריש נפטרו לאחר המוריש, אזי יש לצרף גם תעודת פטירה של כל יורש שנפטר לאחר המוריש, בהתאם לתקנות הירושה בישראל המסדירות את הגשת המסמכים.

הודעה לכל היורשים כי הוגשה בקשה לצו ירושה ישראלי במדינת ישראל

לבקשה לצו ירושה ישראלי המוגשת לרשם הירושה בישראל יש לצרף את אישור מסירת הודעות לכל היורשים בדואר רשום, או בתצהיר או הסכמה בכתב של היורשים, המאשרים כי קיבלו את ההודעה ונודע להם כי הוגשה בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה במדינת ישראל.

צו קיום צוואה ישראלי, צו ירושה ישראלי, עורך דין ישראלי, חוק הירושה הישראלי
תמונה על ידי אהרון בורדן

מתי יש צורך לצרף תצהיר הרחקה מעיזבון לבקשה לצו ירושה ישראלי או צו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה לפי חוק הירושה במדינת ישראל

למקרה שיש יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון, יש לצרף את הצהרות ההרחקה המקוריות מהעיזבון מטעם היורשים המעוניינים להרחיק מהעיזבון.

עורך דין לענייני ירושה ישראלי המייצג לקוחות בהגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה

בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה המוגשת על ידי עורך דין ירושה ישראלי בשם היורשים חייבת לכלול גם מקור או העתק נאמן של ייפוי כוח מקורי, המוכיח כי עורך הדין הישראלי רשאי לייצג את היורשים בפני הרשם לענייני ירושה. במדינת ישראל.

עדכון מותו של אזרח ישראלי שנפטר בארה"ב או באירופה

אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, למשל בארה"ב או במדינה אירופאית, יש לעדכן את אירוע המוות במרשם האוכלוסין בישראל לפני הגשת בקשה לצו ירושה. אם היורשים מתגוררים מחוץ לגבולות ישראל, הם יכולים לפנות לשגרירות ישראל בארצות הברית או באירופה ולהודיע לה על מות המוריש שמת מחוץ לגבולות ישראל.

יש לשלם אגרה לרשם לענייני ירושה בישראל עבור הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה

בעת מילוי הטופס האלקטרוני באמצעות המערכת המקוונת הממשלתית בישראל של רשם הירושה, יהיה עליך לשלם את האגרות עבור פתיחה ופרסום הבקשה. החל משנת 2023, הגשת בקשתך באופן מקוון מזכה אותך בהנחה של 15% בדמי פתיחת הבקשה בהשוואה להגשת בקשה פיזית.

כאשר מבקשי צו ירושה ישראלי הם תושבי חוץ המיוצגים על ידי עורך דין ישראלי עם משרד עורכי דין ישראלי בארצות הברית או במדינות אירופה

כאשר המבקשים לצו ירושה הם צאצאיו, בני הזוג או הוריו של הנפטר, ומיוצגים על ידי עורך דין ישראלי או במשרד עורכי דין ישראלי בארה"ב או במדינות אירופה, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון על ידי ישראלי עורך דין באמצעות משרד עורכי דין במדינת תושב החוץ. על מנת לעשות כן, יצטרך לתת לעורך הדין הישראלי את ייפוי הכוח לייצג את היורשים במדינת ישראל.

עבודת רשם הירושה לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה על ידי היורשים בישראל

משרד רשם הירושה הישראלי שולח עותק מהבקשה לאפוטרופוס הכללי הישראלי, שהוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל והמשיב בהליך צו הירושה. היא אחראית על מענה לבקשות לצו ירושה המוגשות בשם היורשים בישראל. את תגובת מדינת ישראל יש למסור לרשם הירושה תוך 45 יום ולכלול אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אישור הבקשה על ידי האפוטרופוס הכללי הישראלי – כלומר, האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל מסכים לצו הירושה הישראלי או לצו קיום צוואה ללא התערבות.
  • בקשה להשלמת פרטים חסרים – האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל יבקש מסמכים נוספים ויחייב את היורשים להמציא מסמכים לעיון.
  • העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה בישראל - אם יש התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום צוואה מטעם היורשים, האפוטרופוס הכללי הישראלי של מדינת ישראל או כל צד שלישי מעוניין.

סמכותו של רשם הירושה במדינת ישראל לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

הרשם לענייני ירושה בישראל יפרסם בעיתונות היומית הודעה על הבקשה שהוגשה מטעם היורשים לאפשר הגשת התנגדויות לצו.

מתן צו ירושה במדינת ישראל לאחר תום המועד האחרון להגשת התנגדויות לצו ירושה במדינת ישראל

לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר תום המועדים להגשת התנגדויות, ובלבד שלא הוגשו התנגדויות ללשכת רשם הירושה בישראל, יוציא הרשם לענייני ירושה במדינת ישראל ירושה. צו או צו קיום צוואה, אשר יקבע מי הם היורשים כדין ומהו חלקו של כל יורש בעיזבונו של המנוח לפי חוקי מדינת ישראל.

אם הוגשה התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לרשם הירושה בישראל

התהליך מהגשת הבקשה ועד לקבלת הצו אורך כ-3 עד 6 חודשים, בתנאי שלא נדרשת התערבות בית המשפט או המצאת מסמכים נוספים עבור רשם הירושה. אם הוגשה התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בישראל, אזי התיק יועבר למערכת בתי המשפט בישראל באמצעות בית המשפט לענייני משפחה לצורך שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות. לאחר מכן יחליט בית המשפט בישראל האם ובאילו תנאים להוציא את צו הירושה הישראלי ליורשים לפי חוק הירושה בישראל.

משרד עורכי דין ישראלי בקליפורניה, עורך דין ישראלי, עורך דין ישראלי לענייני צוואה, דיני ירושה ישראלי
תמונה על ידי דיאנה פולכינה o

קבלת צו הירושה מרשם הירושה בישראל דרך הרשת הדיגיטלית מבלי לצאת מהבית - לתושבי חוץ המתגוררים בארה"ב או באירופה

החל משנת 2018 והחל משנת 2023, רשם הירושה הישראלי במדינת ישראל מוציא וחותם על צווי ירושה בצורה דיגיטלית ואינו שולח את העותקים המודפסים בדואר כפי שהיה נהוג עד שנת 2018.

צו ירושה ישראלי יימסר בדואר אלקטרוני ליורשים המתגוררים בארצות הברית או במדינות אירופה

הצו חתום דיגיטלית על ידי רשם הירושה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר היורש בעת הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה בישראל. כמו כן, תוכל לקבל עותק מצו הירושה באמצעות רישום חשבון במערכת רשם הירושה באתר שירותים ומידע ממשלתי ישראל.

חשוב לשמור את צו הירושה הדיגיטלי

לאחר קבלת הזמנתך, מומלץ לשמור אותה כקובץ במחשב האישי שלך, כך שניתן יהיה להעבירה בכל עת לכל גורם משפטי מישראל, המעוניין לצפות בצו הירושה הישראלי. יש לזכור כי תיק צו הירושה הישראלי המתקבל מרשם הירושה בישראל, נחשב למקור וניתן תמיד להעברה באמצעות דואר אלקטרוני, בעוד שהנמען רשאי לאמת את הצו מול רשם הירושה בישראל, באמצעות המערכת הדיגיטלית של ממשלת ישראל.

צו הירושה הישראלי מועבר אוטומטית למשרדי ממשלת ישראל

ראוי לציין כי צו הירושה שניתן על ידי רשם הירושה בישראל, לרבות צווי ירושה ישראלים שניתנו על ידי בתי הדין הדרוזי והשרעי בישראל, מועבר אוטומטית למשרדי הממשלה, משרד הפנים, הבנקים הישראלים, חברות הביטוח בישראל ועוד. גורמים ממלכתיים כגון רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים.

לפיכך, בכל פעם שאתה פונה לרשות ממשלתית במדינת ישראל בכל עניין הנוגע לירושתך בישראל, אין צורך לצרף את צו קיום הצוואה, שכן הצו כבר זמין לגופי הממשל בישראל, ואין חובה לצרף אותו שוב.

יצירת קשר עם עורך דין ישראלי בלוס אנג'לס לקבלת צו קיום צוואת ירושה מישראל על פי חוק הירושה הישראלי -1965

אם יש לך שאלות משפטיות לגבי קבלת צו ירושה ישראלי או צו קיום צוואה ישראלי במדינת ישראל, אנא פנה למשרדנו 24/7 לקבלת פרטים וייעוץ משפטי בענייני ירושה במדינת ישראל.

משרד עורכי דין ישראלי מנורה

עורכי הדין הישראלים שלנו מתמחים במשפט הישראלי משנת 2007.
משרד מונירה המשפטי הישראלי בלוס אנג'לס מסייע ללקוחות עם ירושה בישראל ועיזבון בישראל, רכישה ומכירה של נדל"ן בישראל, פתיחת עסק בישראל או השקעה בסטארט אפ בישראל.
צור קשר
תקריב
שִׂיחָה
וואטסאפ
לְשׂוֹחֵחַ
שברון-למטה-מעגל
HE
לינקדאין פייסבוק פינטרסט יוטיוב rss טוויטר אינסטגרם ריק בפייסבוק rss-ריק linkedin-blank פינטרסט יוטיוב טוויטר אינסטגרם